6 lists have been tagged

director, china

  1. DIRECTORS - Wong Kar-Wai 
  2. DIRECTORS - Zhang Ke Jia 
  3. Films of Wang Xiaoshuai 
  4. Films of Kaige Chen 
  5. DIRECTORS - Ye Lou 
  6. Zhang Yimou Films 

or
Login with Facebook